ΙΛΙΟΝ ΕΛΛΚΑΤ ΑΤΕ

Η εταιρεία συστάθηκε το 1992 και έκτοτε αποτελεί σταθερή και δυναμική παρουσία στον χώρο κατασκευής και δραστηριοποιείται στην κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Η έδρα μας βρίσκεται στα ιδιόκτητα γραφεία μας στον Δήμο Ιλίου Αττικής.

Στόχος της εταιρείας από την ίδρυση της είναι ο συνδυασμός της ποιότητας κατασκευής, της συνέπειας της στους χρόνους παράδοσης και η αυστηρή τήρηση των συμβατικών της υποχρεώσεων σε όλα τα έργα που έχει παραδώσει ή εκτελέσει μέχρι και σήμερα.

Κατά την διάρκεια της πορείας της η εταιρεία είχε πάντα στραμμένη την προσοχή της στη συνεχή διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών της, αλλά και τη βελτίωσή τους, με επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό ταυτόχρονα με την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού της με σύγχρονα μέσα κατασκευής.

Οι στόχοι μας υλοποιούνται μέσω ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης, το οποίο συνάδει με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016.

Διαθέτει εργοληπτικό πτυχίο 5ης τάξεως σε όλες τις κύριες κατηγορίες των έργων.

Στην μακροχρόνια παρουσία της έχει αναλάβει πλήθος έργων ορισμένα από τα οποία περιλαμβάνονται στις κάτωθι κατηγορίες:

Όλα τα έργα τα οποία έχει εκτελέσει η εταιρεία, έχουν κατασκευασθεί εμπρόθεσμα και χωρίς σημαντικές αποκλίσεις από τον συμβατικό προϋπολογισμό τους με υπαιτιότητα μας.

Διαθέτει ιδιόκτητο πλήρη και σύγχρονο εξοπλισμό που της επιτρέπει την ανάληψη και πλήρη εκτέλεση πολλών έργων ταυτόχρονα.

Υπεύθυνος της εταιρείας είναι ο κ. Βρέντας Ελευθέριος.